عوامل تاثيرگذار بر هزينه تعمير ماشين لباسشويی

۱- هزینه کارشناسی

بعد از این که شما اقدام به ثبت سفارش برای تعمیر ماشین لباسشویی خود کردید، مي توانيد با مشاوران ما تماس حاصل فرماييد تا ضمن راهنمايي از عيب به وجود آمده در ماشين لباسشويي، از هزينه کارشناسي نيز مطلع شويد.

۲- هزینه قطعات

بعد از این که کارشناسی تعمیر ماشین لباسشویی انجام گرفت و توسط تکنسين تشخیص داده شد که باید قطعه ای از ماشین لباسشويي تعویض گردد، این امر موجب افزایش هزینه تعمیر ماشین لباسشویی خواهد شد.

۳- میزان حجم کار و خدمات

برای تعمیر ماشین لباسشویی ممکن است چندین قطعه مانند؛ وزنه تعادل، درام، بلبرینگ، تسمه و دیگ صدمه دیده باشند و به تعمیرات اساسی و خریداری چند قطعه نیاز باشد که در این حالت حجم کار بسیار بالا رفته و قیمت تعمیرات هم به مراتب افزایشی خواهد بود.

۴- هزینه کارشناسی و عیب یابی

هزینه کارشناسی و عیب یابی ماشین لباسشویی در محل، ۸۵ می باشد.

هزینه نصب ماشین لباسشویی

هزینه های نصب ماشین لباسشویی عبارتند از :

 • هزینه نصب ماشین لباسشویی : ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ الی ۵۰

تعرفه و هزینه سرویس ماشین لباسشویی برابر با ۲۰۰ هزارتومان می باشد که این خدمات شامل موارد زیر است :

 • تعویض فیلتر ماشین لباسشویی
 • جرم گیری ماشین لباسشویی
 • شستشو

درضمن توجه کنید که ۴۰ الی ۵۰  هزارتومان نیز باید بابت ایاب و ذهاب پرداخت کنید.

نکته قابل توجه این است که قیمت تعویض فیلتر ماشین لباسشویی می تواند متفاوت باشد.

هزینه اجرت تعویض پمپ تخلیه

اجرت تعویض پمپ تخلیه لباسشویی ۱۰۰ الی ۱۵۰

عیب یابی ۶۵

ایاب ذهاب ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعویض میکرو سوئیچ لباسشویی

اجرت تعویض میکروسوییچ ۹۵ الی ۱۹۰

عیب یابی ۸۵

ایاب ذهاب ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعویض لاستیک درب ماشین لباسشویی

اجرت تعویض لاستیک لباسشویی ۱۸۰ الی ۳۵۰

ایاب و ذهاب ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعمیر تایمر ماشین لباسشویی

توجه : تایمر ماشین لباسشویی در ۹۰ % مواقع نیازی به تعویض ندارد ، قابل ذکر است تایمر ماشین لباسشویی به صورت مکانیکی و الکترونیکی می باشد.

 • هزینه تعمیر تایمر مکانیکی ماشین لباسشویی : ۳۰۰ الی ۵۰۰
 • هزینه تعمیر تایمر الکترونیکی ماشین لباسشویی : ۴۰۰  الی ۷۰۰
 • هزینه اجرت باز کردن و نصب تایمر ماشین لباسشویی : ۸۰ الی ۱۱۰
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعویض کمک فنر ماشین لباسشویی

 • هزینه اجرت تعویض کمک فنر ماشین لباسشویی : ۱۶۰  الی ۲۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعمیر هیدرواستارت ماشین لباسشویی

 • هزینه اجرت تعویض هیدرواستارت ماشین لباسشویی : ۲۰۰ الی ۳۵۰
 • هزینه عیب یابی و برطرف کردن عیب : ۸۵
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعویض شیربرقی ماشین لباسشویی

 • هزینه اجرت تعویض شیربرقی : ۱۴۰ الی ۲۴۰
 • هزینه عیب یابی و برطرف کردن عیب : ۸۵
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ تا ۵۰

هزینه تعویض کاسه نمد، بلبرینگ و سه نظام

 • هزینه تعویض کاسه نمد ، بلبرینگ ، سه نظام : ۹۰۰  الی ۱۵۰۰
 • هزینه عیب یابی و برطرف کردن عیب : ۸۵
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ الی ۵۰

هزینه تعویض موتور ماشین لباسشویی

اجرت تعویض یا بازو بست موتور لباسشویی ۲۵۰ الی ۳۹۰

هزینه عیب یابی ۸۵

هزینه تعویض دیگ یا آبکش

هزینه اجرت تعویض دیگ یا آبکش ماشین لباسشویی عبارتست از :

 • هزینه اجرت تعویض دیگ : از ۲۵۰ الی ۶۰۰
 • هزینه عیب یابی و برطرف کردن عیب : ۸۵
 • هزینه ایاب و ذهاب : ۴۰ تا ۵۰

هزینه تعویض خرطومی دیگ

اجرت تعویض خرطومی ۸۵ الی ۱۹۰

عیب یابی ۸۵

ایاب و ذهاب ۴۰ الی ۵۰