هزینه خدمات تعمیر ظرفشویی

تعرفه خدمات ماشین ظرفشویی به موارد زیر وابسته است:

 1. نوسانات قیمت در بازار.
 2. تکنولوژی به کار رفته در ظرفشویی شما.
 3. مدت زمان گارانتی، بابت خدمات ارائه شده.

هزینه نصب ماشین ظرفشویی

 • هزینه نصب ماشین ظرفشویی و آموزش: ۱۷۰ الی ۳۰۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه موتور ماشین ظرفشویی

موتور ماشین ظرفشویی در دو مدل موتور همراه با المنت و موتور بدون المنت در بازار عرضه میشود.

 1. موتور اس ام اس
 2. موتور اس جی اس
 3. موتور معمولی
 • هزینه تعمیر موتور ماشین ظرفشویی: ۴۵۰  الی ۱۲۵۰
 • هزینه تعویض موتور ماشین ظرفشویی: ۹۰۰ الی ۱۸۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن موتور ماشین ظرفشویی: ۱۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه المنت ماشین ظرفشویی

در برخی از مدل های ظرفشویی بوش المنت همراه با پمپ تعویض میشود. هزینه تعویض المنت و پمپ: ۲۹۰۰ الی ۳۹۰۰

 • هزینه تعویض المنت ماشین ظرفشویی: ۹۰۰ الی ۱۹۵۰ ریال
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن المنت ماشین ظرفشویی: ۲۰۰الی ۳۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی

 • هزینه پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی اس ام اس: ۷۰۰ الی ۲ ملیون
 • هزینه پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی اس جی اس: ۴۵۰ الی ۸۰۰
 • هزینه پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی معمولی: ۴۵۰ الی ۸۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی: ۱۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه چاهک ماشین ظرفشویی

 • هزینه تعویض موتور ماشین ظرفشویی: ۱ م  الی ۲۹۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن موتور ماشین ظرفشویی: ۱۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه آکوا استاپ ظرفشویی

شیربرقی جنب محفظه آب را آکوا استاپ مینامند .

 • هزینه تعویض آکوا استاپ ماشین ظرفشویی: ۶۰۰  الی ۹۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن ماشین ظرفشویی: ۱۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰الی ۱۲۰

هزینه تعویض شیربرقی ماشین ظرفشویی

 • هزینه تعویض شیربرقی ماشین ظرفشویی:  ۳۹۰ الی ۷۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن شیربرقی ماشین ظرفشویی: ۱۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه برد ماشین ظرفشویی

 • هزینه تعمیر برد ماشین ظرفشویی: ۶۰۰  الی ۸۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن برد ماشین ظرفشویی: ۹۵
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه تعویض سنسور ماشین ظرفشویی

 • هزینه سنسور آب ماشین ظرفشویی: ۴۰۰ الی ۶۵۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن سنسور ماشین ظرفشویی: ۸۵
 • عیب یابی ۸۵
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه تعویض موتور ساعت ماشین ظرفشویی

 • هزینه تعویض موتور ساعت ماشین ظرفشویی: ۴۰۰ الی ۷۰۰
 • هزینه اجرت باز و بسته کردن برد ماشین ظرفشویی: ۱۵۰  
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

هزینه تعمیر ماشین ظرفشویی رومیزی

تعمیر ماشین ظرفشویی رومیزی به دلیل کمبود قطعات برای مردم دردسر ساز شده است ، نگران نباشید چونکه آی پی امداد با داشتن قطعات کافی مشکل شما را برطرف خواهد کرد .

 • هزینه تعویض موتور ماشین ظرفشویی: ۸۰۰ الی ۱۸۰۰
 • هزینه تعویض پمپ تخلیه ظرفشویی رومیزی: ۲۱۰ الی ۳۸۰
 • هزینه المنت ماشین ظرفشویی رومیزی: ۶۰۰ الی ۹۰۰
 • هزینه تعمیر برد ماشین ظرفشویی رومیزی: ۳۸۰ الی ۶۰۰
 • هزینه تعویض برد ماشین ظرفشویی رومیزی: ۱ م الی ۱۸۰۰
 • هزینه اجرت: ۱۵۰
 • عیب یابی ۱۵۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰

دقت فرمایید که ، به هزینه ظرفشویی رومیزی بوش و آاگ ۲۰۰ به هزینه های بالا اضافه میشود .

هزینه جرم گیری ماشین ظرفشویی

 • هزینه جرم گیری ماشین ظرفشویی: ۳۰۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰الی ۱۲۰

هزینه رفع آبریزی ماشین ظرفشویی

 • هزینه رفع آبریزی ماشین ظرفشویی و نشت یابی ماشین ظرفشویی: ۳۵۰ الی ۵۹۰
 • هزینه ایاب و ذهاب:۸۰ الی ۱۲۰