تعرفه تعمیرات ماکروویو

معمولا اجرت تعمیر ماکروفر و هزینه تعمیرات ماکروویو بستگی به دلیل خرابی دستگاه و مسیری که برای تعمیر طی می‌شود خواهد داشت.

معمولا کار تعمیرات مانند تعمیر خازن یا تعمیر موتور و یا ایراداتی که به دلیل صدمه به قطعه‌ای خاص ایجاد می‌شود

و نیاز به بازکردن تمامی قطعات داخلی مایکروفر دارد باید انتظار داشته باشید اجرت تعمیر ماکروفر بالاتر باشد.

اما اگر قرار به تعویض یک قطعه خاص وجود داشته باشد و تعویض این قطعه نیز ساده باشد و نیازی به باز کردن همه قطعات و داشته باشد

و زمان طولانی نیز تلف نشود معمولا بیشترین پول را بابت قطعه پرداخت خواهید کرد و اجرت تعمیر ماکروفر کاهش خواهد داشت.

هزینه تعمیرات ماکروویو و اجرت تعمیر ماکروفر

هزینه تعمیر برد ماکروفر

هزینه تعمیر برد ماکروفر از    ۳۵۰   تا    ۱ م

اجرت تعویض برد ماکروفر از    ۱۵۰    تا    ۳۵۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض میکروسوئیچ ماکروفر 

هزینه میکروسوئیچ ماکروفر از ۶۰  تا ۱۵۰

هزینه اجرت میکروسوئیچ ماکروفر از ۵۵  تا  ۱۰۰

اباب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض لامپ مگنترون ماکروفر 

هزینه تعویض لامپ مگنترون ماکروفر از ۵۵۰   تا    ۱۳۰۰

اجرت تعویض لامپ مگنترون ماکروفر از ۸۰     تا    ۲۲۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض قفل درب ماکروفر ماکروفر

هزینه تعویض قفل درب ماکرفر از ۶۵    تا    ۲۸۰

اجرت تعویض یا تعمیر قفل درب ماکروفر از ۸۰   تا    ۱۵۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض لامپ ماکروفر ماکروفر

هزینه لامپ ماکروفر از ۴۰    تا    ۱۷۰

اجرت تعویض لامپ ماکروفر از ۴۵    تا    ۱۴۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض موتورگردان ماکروفر

هزینه موتور گردان ماکروفر از ۱۸۰  تا ۴۰۰

اجرت تعویض موتور گردان ماکروفر از ۸۵ تا  ۲۰۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض خازن های ولتاژ بالا ماکروفر 

هزینه خازن های ولتاژ بالا ماکروفر از ۶۰  تا  ۲۵۰

اجرت تعویض خازن های ولتاژ بالا از  ۵۰ تا ۱۵۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض ترانس ماکروفر 

هزینه ترانس ماکروفر از ۴۸۰  تا  ۹۰۰

اجرت تعویض ترانس ماکروفر از ۱۵۰ تا   ۲۵۰

ایاب ذهاب ۸۰الی ۱۲۰

اجرت تعویض ورق نسوز میکا ماکروفر

هزینه ورق نسوز میکا ماکروفر ۱۰۰   تا   ۱۹۰

اجرت تعویض ورق نسوز میکا  ۱۰۰  تا  ۲۰۰

ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰

اجرت تعویض المنت ماکروفر 

هزینه المنت ماکروفر بر حسب وات از    ۲۵۰    تا    ۶۰۰

اجرت تعویض المنت ماکروفر از    ۱۵۰    تا    ۲۵۰