سرویس کامل ۴۸۰ الی ۶۸۰ 
سرویس دوره ای بدون اسید شویی ۲۰۰ 
تشخیص عیب در محل ۱۵۰ 
تعویض منبع انبساط و راه اندازی ۳۰۰ 
تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی ۱۰۰ الی ۲۰۰ 
تعویض پمپ کامل با کاتالیست ۱۹۰ الی ۲۹۰ 
تعویض ترانس جرقه با یون ۱۵۰ 
تعویض برد الکتریکی همراه با تنظیم ۱۸۰ 
تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل ۱۸۰ تعویض شیر اطمینان ۱۹۰ تهویض شیر پرکن ۱۹۰ تعویض ترمیستور هر عدد ۱۰۰ تعویض مبدل حرارتی ۱۸۰ تعویض مبدل ثانویه ۱۸۰ 
تعویض مشعل پکیج ۱۵۰ تعویض فن ۲۵۰ 
تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ ۱۵۰ تعویض شیر گاز ۱۰۰ تعویض شیر ۳ طرفه مکانیکی ۲۰۰ تعویض شیر موتوری ۲۰۰ تعویض محدود کننده  آب ۱۵۰ 
تعویض پرشر سوئیچ هوا ۱۵۰ 
تعویض لاستیک دیافراگم ۱۸۰ 
تنظیم برد الکترونیک دستگاه ۱۵۰ 
تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط ۱۰۰ 
آب بندی کامل دستگاه رفع نشتی پکیج توافقی 
تعویض اتاق و سرویس محفظه احتراق ۲۰۰ 
نصب پکیج دیواری ۲۰۰ الی ۴۰۰ 
اسید شویی – تک مبدل ۲۰۰ 
اسید شویی – دو مبدل ۲۷۰ رفع گیرپاز ۱۵۰ 
تعویض فلومتر / فلو سوئیچ / میکروسوئیچ  180 
سختی کار ( فضای باز یا سرد / ارتفاع / تایم ) توافقی پایه ۵۰ 
ایاب ذهاب ۸۰ الی ۱۲۰ 

تعرفه سرویس و تعمیرات پکیج دیواری