سرویس کامل ۴۸۰ 
سرویس دوره ای بدون اسید شویی ۱۸۰ 
تشخیص عیب در محل ۱۰۰ 
تعویض منبع انبساط و راه اندازی ۲۱۰ 
تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی ۱۰۰ الی ۲۰۰ 
تعویض پمپ کامل با کاتالیست ۱۲۰ الی ۲۰۰ 
تعویض ترانس جرقه با یون ۱۰۰ 
تعویض برد الکتریکی همراه با تنظیم ۱۸۰ 
تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل ۱۲۰ تعویض شیر اطمینان ۱۰۰ تهویض شیر پرکن ۱۰۰ تعویض ترمیستور هر عدد ۷۵ تعویض مبدل حرارتی ۱۲۰ تعویض مبدل ثانویه ۱۲۰ 
تعویض مشعل پکیج ۱۰۰ تعویض فن ۱۵۰ 
تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ ۸۰ تعویض شیر گاز ۱۰۰ تعویض شیر ۳ طرفه مکانیکی ۱۰۰ تعویض شیر موتوری ۱۵۰ تعویض محدود کننده  آب ۱۰۰ 
تعویض پرشر سوئیچ هوا ۷۰ 
تعویض لاستیک دیافراگم ۹۰ 
تنظیم برد الکترونیک دستگاه ۸۵ 
تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط ۷۰ 
آب بندی کامل دستگاه رفع نشتی پکیج توافقی 
تعویض اتاق و سرویس محفظه احتراق ۱۰۰ 
نصب پکیج دیواری ۱۰۰ الی ۳۰۰ 
اسید شویی – تک مبدل ۱۵۰ 
اسید شویی – دو مبدل ۲۷۰ رفع گیرپاز ۱۵۰ 
تعویض فلومتر / فلو سوئیچ / میکروسوئیچ  180 
سختی کار ( فضای باز یا سرد / ارتفاع / تایم ) توافقی پایه ۵۰ 
ایاب ذهاب ۴۰ الی ۵۰ 

تعرفه سرویس و تعمیرات پکیج دیواری