اهمیت استفاده از نمک ماشین ظرفشویی

رسوبات و کلسیم منیزم موجود در آب (سختی آب)  باعث ایجاد لکه روی ظروف پس از شستشو در ماشین ظرفشویی میگردد. جهت جلوگیری از این لکه ها و نرم شدن آب نیاز به یک سیستم سختی گیر میباشد که ظرف نمک در ماشین ظرفشویی وظیفه این کار را برعهده دارد. ظرف نمک ماشین ظرفشویی تشکیل شده از چند قسمت میباشد که قسمت رزین وظیفه گرفتن سختی آب و کلسیم منیزیم موجود در آب را برعهده دارد. جهت شستشوی رزین کثیف شده در انتهای هر بار کارکرد دستگاه شیربرقی ظرف نمک به مدت چند ثانیه باز شده و محلول آب و نمک رزین را شستشو میدهد و همزمان پمپ تخلیه دستگاه آب خروجی از ظرف نمک را تخلیه مینماید. در صورتی که در ماشین ظرفشویی نمک ریخته نشود به مرور رزین ظرف نمک آغشته به املاح شده و دیگر نمیتواند سختی آب ورودی به ماشین ظرفشویی را جذب نموده و در نتیجه باعث ایجاد لکه و خط وخش روی ظروف شده و کیفیت شستشو دچار افت قابل توجهی خواهد شد. ظرف نمک باید به طور مرتب و هر زمان که چراغ نمایشگر نمک روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی روشن شد شارژ گردد و در هربار شارژ مخزن نمک باید حدود یک کیلوگرم نمک مخصوص ماشین ظرفشویی داخل مخزن ریخته شود. حتما پس از ریختن نمک داخل مخزن با یک قاشق بلند چوبی یا پلاستیکی نمک ها را داخل مخزن هم بزنید تا در تمام قسمت های مخزن ظرف نمک پخش گردد.

یکی از دلایلی که ظروف بوی بد میدهند تمیز نشدن مخزن رزین بوسیله نمک است که در اینجا توضیح داده ایم.

به جرات می توانیم بگوییم که نمک ظرفشویی عضوی جدانشدنی و اساسی در ماشین ظرفشویی شماست، همان طور که ماشین ظرفشویی برای شستن ظروف به قرص و یا ژل ماشین ظرفشویی احتیاج دارد به همان میزان نیز به نمک ظرفشویی دارد. در اینجا ماشین ظرفشویی با استفاده از نمک، میزان سختی آب را کاهش می دهد تا از خش افتادن ظروف و کدر شدن آن ها جلوگیری شود. و بزرگترین اشتباه این است که بسیاری از افراد تصور می کنند زمانی که از قرص ماشین ظرفشویی استفاده می کنند احتیاجی به نمک ماشین ظرفشویی ندارند در صورتی که اشتباه بسیار بزرگی است.

 

تفاوت نمک ظرفشویی و نمک خوراکی را بدانید

زمانی که صحبت از انواع نمک ظرفشویی میشود، منظور به هیچ عنوان نمک خوراکی نیست. ترکیبات نمک ماشین ظرفشویی با نمک خوراکی که استفاده می کنیم از لحاظ ساختار شیمیایی، ظاهری و فیزیکی تفاوت‌های بسیاری با یک دیگر دارند.

نمک ظرفشویی دانه‌های درشتی دارد و به گونه ای ساخته می شود که آرام آرام در آب حل شده تا از مسدود کردن واحد نرم کننده ظرفشویی جلوگیری کند. ترکیبات نمک ماشین ظرفشویی از لحاظ ساختار شیمیایی، ۱۰۰ درصد از سدیم کلرید ساخته شده است.

دانه‌های نمک خوراکی بسیار ریز هستند و در آب به سرعت گلوله شده و در صورت استفاده از آن در ظرفشویی به سرعت دستگاه را از کار می‌اندازد. نمک خوراکی دارای ناخالصی‌هایی مانند منزیم نیز هست. در بعضی موارد علت صدای ماشین ظرفشویی بخاطر استفاده کردن از نمک ظرفشویی بی کیفیت می باشد که سبب ایجاد صدمه به دستگاه نیز میگردد.

نکته ۱ : بعد از هربار شارژ کردن ظرف نمک ماشین ظرفشویی یکبار دستگاه را بدون ظرف در یک برنامه کوتاه راه اندازی کنید تا نمک هایی که هنگام شارژ کردن مخزن به بیرون میریزد شسته شده و داخل کابین باقی نماند زیرا باعث زنگ زدگی کابین میگردد.

نکته ۲ : بهتر است از نمک های سفید بلوری دانه درشت برای ماشین ظرفشویی استفاده شود و ترجیحا از استفاده از نمک های پودری یا نمک های دارای دانه های آبی پرهیز نمایید.

ﻧﻜﺘﻪ ۳ : ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮ آب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺰن ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮد را از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ. ﻗﺮص ﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﺎره دﺧﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺨﺘﻲ ﮔﻴﺮي آب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﻧﻤﻚ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻣﺨﺰن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ را ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ۲۰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﺮ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻚ ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻮﻳ ﻨﺪه وﻣﺎﻳﻊ ﻛﻤﻚ آﺑﻜﺸﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ .

راههای شگفت انگیز و آسان برای از بین بردن بوی بد ماشین ظرفشویی

چرا ماشین ظرفشویی و ظروف بوی بد میگیرند؟

ماشین ظرفشویی
چیدمان صحیح ظروف
دلیل اینکه چرا ماشین ظرفشویی تمیز نمیشوید را اینجا مشاهده کنید.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که وقتی می خواهید بعد از شستشوی ماشین ظرفشویی، ظرف ها را از دستگاه خارج کنید، متوجه ی بوی بد ظرف ها شوید. این حالت خیلی ناراحت کننده است.

ظرف ها بعد از شستشو در ماشین ظرفشویی بویی بد مانند تخم مرغ و یا ماهی فاسد می دهد. به احتمال زیاد علت این بوی بد بخاطرذرات غذایی که در فیلتر ماشین ظرفشویی گیر کرده اند یا شلنگ به صورت صحیح نصب نشده است می باشد. در زیر به تمام دلایلی که می تواند این بوی را ایجاد کند میپردازیم.

پاک کردن فیلتر تخلیه

تمیز کردن بازوهای آب پاش، بردن جرم‌های باقی مانده

تمیز کردن لولاها، بخش‌های پلاستیکی و واشر درب ماشین ظرفشویی

بردن بوی بد ماشین ظرفشویی با استفاده از سرکه و جوش شیرین

چک کردن شلنگ تخلیه و مطئمن شدن از تخلیه بدون مشکل

رفع بوی بد ظروف وماشین ظرفشویی اهمیت زیادی دارد. هیچ کس دوست ندارد ظروف آشپزخانه‌اش بعد از شستشو بوی بدی داشته باشد. با این حال بسیاری از افراد فراموش می‌کنند که ماشین ظرفشویی نیز نیاز به رسیدگی و نظافت دارد.

پاک کردن فیلتر تخلیه

فیلتر استوانه ای
فیلتر پلاستیکی قابل جدا کردن جهت نظافت

هیچ قسمتی از ماشین ظرفشویی به اندازه فیلتر تخلیه باعث بوهای عجیب و غریب نیست. ذرات غذایی می‌توانند در اینجا جمع‌آوری شوند و در محیط گرم و مرطوب در طول زمان می‌توانند بوی تعفن اور ایجاد کنند.
یک فیلتر استوانه‌ای، در کف ظرفشویی  وجود دارد که میتوان ان را جدا کرد.که همه آب  ظرفشویی از طریق ان تخلیه می‌شود.
برای خارج کردن فیلتر,فیلتر را ۹۰ درجه به سمت بچرخانید
برای شستشو فیلتر میتوانید از اب گرم و مایع ظرفشویی استفاده کنید

بازو های اب پاش

ممکن است بازو های اب پاش در ماشین ظرفشویی توسط ذرات غذا بسته شده باشند و به همین دلیل آب به درستی به تمام ظروف در ماشین پاشیده نمی شود و ظروف به طور کامل تمیز نمی شوند و به همین دلیل ظروف بوی بدی می گیرند

لولاها ولاستیک دور درب ماشین ظرفشویی

منافذ ریز محل خوبی برای رشد باکتری‌ها و ایجاد بوی نامطبوع هستند بنابراین سعی کنید تمام قسمت‌های ماشین ظرفشویی خصوصاً منافذ ریز را تمیز کنید. لولاها و واشرهای پلاستیکی درب ماشین ظرفشویی یکی از همین قسمت‌های مهم هستند که باید آن‌ها را تمیز کنید.لاستیک اطراف درب ماشین ظرفشویی برای جلوگیری از نشت آب در ماشین ظرفشویی تعبیه شده و توسط نوار مغناطیسی ای که داخل آن قرار دارد مانع از بیرون ریختن آب می شود. گاهی اوقات ممکن است ذرات غذا طی چرخه ی شستشو بین شیار های لاستیک گیر کند که همین امر موجب بوی بد شود

رفع بوی بد ماشین ظرفشویی با سرکه و جوش شیرین

نکته بسیار مهم: نباید سرکه و جوش شیرین را با هم ترکیب کنید. در تمیز کردن ماشین ظرفشویی باید به صورت مرحله‌ای از این مواد طبیعی استفاده می‌کنیم.

مقداری سرکه سفید را داخل یک کاسه یا ظرف دیگری ریخته و در طبقه بالایی ماشین ظرفشویی قرار می‌دهیم. ماشین ظرفشویی را روی بالاترین درجه آب گرم قرار می‌دهیم و حالت شستشوی طولانی مدت را انتخاب می‌کنیم. با یکبار شستشو با این روش تمام آلودگی‌ها و بوی بد دستگاه  ازبین میرود.

سرکه بوی بد را از بین خواهد برد ولی برای اطمینان بیشتر و خوش بو کردن داخل دستگاه، استفاده از جوش شیرین نیز ایده خوبی خواهد بود. کافی است تا یک فنجان جوش شیرین را کف ماشین ظرفشویی بپاشیم

چک کردن شلنگ تخلیه

شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی اگر درست نصب نشده باشد میتواند باعث شود آب به سمت ماشین ظرفشویی برگردد. شلنگ تخلیه را بالا ببرید و حلقه کنید تا آب قادر به بازگشت به پایین ماشین ظرفشویی نباشد.
در بیشتر مواقع دیده شده که نصب نادرست شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی و اتصال نادرست ان به سینک باعث شده بو و آب کثیف از سینگ به ماشین ظرفشویی انتقال پیدا کند و باعث شود ظروف بوی بد بگیرند