مراقبت از جارو برقی

۱- تخلیه به موقع مخزن

در دستگاه های جاروبرقی بدون پاکت گرد و خاک و زباله ها به طور مستقیم در مخزن جمع آوری می شود و لازم است تخلیه آن منظم و به موقع صورت گیرد. پر شدن بیش از اندازه مخزن سبب افت مکش جارو شده و از طرف دیگر احتمال ورود گرد و خاک به موتور و پمپ دستگاه به وجود می آید. بنابراین خالی نمودن مخزن در زمان مناسب از گرفتگی مسیرهای عبور هوا و آسیب رسیدن به بخش های حیاتی دستگاه جلوگیری می کند.

۲- تعویض یا تخلیه کیسه جاروبرقی

مدل های مختلفی از جاروهای خانگی دارای پاکت یک بار مصرف و یا کیسه دائمی هستند که در زمان پر شدن پاکت های یک بار مصرف تعویض و کیسه ها دائمی تخلیه و شستشو می شوند. در زمان پر شدن پاکت و کیسه جاروبرقی منافذ عور جریان هوا انسداد پیدا کرده و قدرت مکش دستگاه کاهش پیدا می کند. از همین رو بررسی وضعیت پاکت پیش از استفاده نقش به سزایی در بهبود عملکرد مکنده خواهد داشت.

۳- نظافت فیلتر

فیلتر به عنوان یکی از اجزای اصلی و مهم جارو برقی کارایی دستگاه را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد و بهتر است پس از هر بار استفاده از جارو مورد نظافت قرار گیرد و گرد و غبار باقی مانده بر روی آن حذف شود. فیلترهای قابل شستن به وسیله شستشو و خشک کردن به خوبی تمیز می شوند و با ایجاد ضربه های آرام در فیلترهای غیر قابل شستشو، می توان این بخش از جارو را تمیز نمود.

۴- بررسی بست ها و قطعات

وجود پارگی، زدگی، پوسیدگی و گرفتگی در لوله خرطومی، شکستگی در دسته، نازل پارویی، چرخ ها و … و هم چنین عدم اتصال درست قطعات کارایی جاروبرقی را تضعیف می کند. با بررسی دقیق این قطعات می توان به وضعیت سالم بودن یا خرابی آن ها پی برد و با تعویض به موقع لوازم یا تعمیر آن ها از آسیب رسیدن به بخش های اصلی دستگاه مانند موتور و پمپ جلوگیری به عمل می آید.

۵- نظافت برس جارو

با حرکت نازل جاروبرقی بر روی سطوح، پرز و الیاف فرش و موکت در میان برس و چرخ های کفی پارویی به دام افتاده که با انباشته شدن آن ها به مرور زمان جا به جایی نازل را با مشکل مواجه می کند. با نظافت دوره ای نازل جارو و خارج نمودن پرزهای باقی مانده در آن کارایی دستگاه و نازل آن بهبود می یابد.

۶- چک کردن کابل و دو شاخه

بهتر است هر چند وقت یک بار سیم برق، دو شاخه و کلیدهای دستگاه مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود پارگی و خرابی اقدام های لازم و پیشگیرانه انجام گیرد و از بروز اتصالی و برق گرفتگی جلوگیری شود.